Provozní řád

– řídí se provozním řádem bazénu 6. ZŠ Švabinského, Sokolov a vyhláškou č. 238/2011 Sb.

 1. Kurzy plavání se konají 1xtýdně, lekce trvá 30min.
 2. Do kurzů nemají přístup nemocné osoby, zvláště osoby trpící vlasovými, kožními, gynekologickými či jinými sdělnými chorobami a osoby zahmyzené a opilé. V případě nachlazení či jiných známek onemocnění jsou účastníci kurzů povinni respektovat rozhodnutí instruktora.
 3. Před vstupem do prostoru šaten se rodiče i děti vyzují a boty uloží do igelitového pytle (tyto jsou pro ně na chodbě připraveny), který potom v šatně ukládají do regálu na boty.
 4. Maminky své děti převlékají v šatně. Před vstupem do bazénu používají sprchy a dětem mladším 2 roky oblékají plovací plenky (nebo dětské plavečky s přiléhavými gumičkami okolo stehýnek), tyto jsou pro pohyb ve vodě nezbytné!!!
 5. Do prostoru bazénu je doprovodu povolen vstup pouze v plavkách a vhodné obuvi, případně i vhodném oblečení (tričko, kraťasy).
 6. Po skončení lekce je nutné dítě řádně omýt, osušit je a zabezpečit proti prochlazení, zejména v oblasti hlavy a beder. Před odchodem je nutné nechat dítě aklimatizovat alespoň půl hodiny v místnosti pro odpočinek.
 7. Kurzy plavání se doplácí vždy 2.-3.lekci v daném kurzu! Nebude-li kurz doplacen, účastník bude z kurzu vyloučen!
 8. V případě nemoci omlouvá rodič dítě vždy min. 24 hodin před začátkem lekce! (omluva je možná pouze SMSkou +420608969674).
 9. Náhrady lekcí (max. 4 náhrady za kurz) jsou možné vybrat v daném kurzu. Převést do následujícího kurzu je možné pouze 2 náhrady. Umožnění náhradních lekcí není naší povinností, ale projevem dobré vůle. Proto není možné náhradní lekce vymáhat soudně ani si je nijak nárokovat. Náhrada z náhrady se neposkytuje. Nahlášená náhrada na kterou jste se nedostavili propadá.
 10. Zameškané lekce se neodečítají z částky kurzu.
 11. Rodič je za své dítě zodpovědný v prostorách šaten, sprch, bazénu i aklimatizační místnosti!
 12. Zaplacením zálohy Kč 1500,-, která je nevratná, případně uhrazením celého kurzovného, účastník kurzu souhlasí se zde uvedenými podmínkami.
 13. Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely firmy Katky Filipovicsové. Údaje jsou používány jen pro účely zpracování účetnictví ve firmě.

Tento provozní řád je platný od 1. ledna 2019.