Provozní řád – Sokolov

download: Provozni_rad_Sokolov.doc

 – řídí se provozním řádem bazénu 6. ZŠ Švabinského 1702, Sokolov a vyhláškou č. 135/2004 Sb.

1)
Kurzy plavání se konají 1× týdně, lekce trvá 30min.

2)
Do kurzů nemají přístup nemocné osoby, zvláště osoby trpící vlasovými, kožními, gynekologickými či jinými sdělnými chorobami a osoby zahmyzené a opilé. V případě nachlazení či jiných známek onemocnění jsou účastníci kurzů povinni respektovat rozhodnutí instruktora.

3)
Před vstupem do prostoru šaten serodiče i děti vyzují a boty uloží do botníktu.

4)
Maminky své děti převlékají v šatně. Před vstupem do bazénu používají sprchy a dětem mladším 2 roky oblékají plovací plenky (nebo dětské plavečky s přiléhavými gumičkami okolo stehýnek), tyto jsou pro pohyb ve vodě nezbytné!!!

5)
Do prostoru bazénu je doprovodu povolen vstup pouze v plavkách a vhodné obuvi, případně i vhodném oblečení (tričko, kraťasy).

6)
Po skončení lekce je nutné dítě řádně omýt, osušit je a zabezpečit proti prochlazení, zejména v oblasti hlavy a beder. Před odchodem ven je nutné nechat dítě aklimatizovat alespoň půl hodiny v místnosti pro odpočinek.

7)
Kurzy plavání se doplácí vždy 2.-3.lekci v daném kurzu! Nebude-li kurz doplacen, účastník bude z kurzu vyloučen!

8 )
V případě nemoci omlouvá rodič dítě vždy min. 24 hodin před začátkem lekce! (omluva je možná pouze SMSkou).

9)
Náhrady lekcí (max. 4 náhrad za kurz) jsou možné vybrat v daném kurzu. Převést do následujícího kurzu je možné pouze 2 náhrady. Umožnění náhradních lekcí není naší povinností, ale projevem dobré vůle. Proto není možné náhradní lekce vymáhat soudně ani si je nijak nárokovat. Náhrada z náhrady se neposkytuje. Nahlášená náhrada na kterou jste se nedostavili propadá.

10)
Zameškané lekce se neodečítají z částky kurzu.

11)
Rodič je za své dítě zodpovědný v prostorách šaten, sprch, bazénu i aklimatizační místnosti!

12)
Zaplacením zálohy, která je nevratná, případně uhrazením celého kurzovného, účastník kurzu souhlasí se zde uvedenými podmínkami.

Tento provozní řád je platný od 1. srpna 2011.

Komentáře nejsou povoleny.